Oratorium Rzymskokatolickie pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty we Wrocławiu

1.) Msze Św.:

 

odprawiane przez ks. Rafała Trytka ICR w tradycyjnym rycie rzymskim, wg rubryk zreformowanych i zatwierdzonych przez Papieża Św. Piusa X, z wyłączeniem z modlitw Kanonu "una cum" z uzurpatorami na stolicach kościelnych, którzy ze względu na swoje ekumeniczne nauczanie i działania z pewnością nie są "prawowiernymi wyznawcami katolickiej i apostolskiej wiary". Miejsce celebracji we Wrocławiu: ul. Drohobycka 34/1 (Muchobór Wielki, mieszkanie prywatne). Ze względu na "ograniczenia lokalowe", a także nieprzewidziane wcześniej zmiany terminów, prosimy o uprzednie telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa pod numerem tel. 0664 753 576.

 

 
Dojazd z dworców PKP i PKS:
 
- autobusem linii 125 lub tramwajami linii 5 i 11 do przystanku FAT;
- z przystanku FAT przejście na przystanek Ostrowskiego obok przychodni "Pulsantis", skąd odchodzą autobusy linii 119 w kierunku na Sołtysowice oraz 107 w kierunku na Dworzec Świebodzki; 
- wskazanymi autobusami do przystanku - Muchobór Wielki (II przystanek przy ul. Stanisławowskiej), koło kościoła pw. Św. Michała Archanioła;
- dalej pieszo, wg załączonej mapki.
 
Pół godziny przed Mszą Św. możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty.
 
2.) Udostępniamy możliwość zamawiania intencji mszalnych za pośrednictwem naszej skrzynki. Każde zgłoszenie zostanie przekazane Ks. Rafałowi, a o terminie Mszy Św. osoba zainteresowana będzie powiadomiona osobnym e-mailem. Ofiarę mszalną można złożyć przelewem na nasze konto.
 
Za wszelkie ofiary składamy serdeczne Bóg Zapłać!
 
3.) Terminy kolejnych Mszy Św. zostaną podane w najbliższym możliwym czasie, co aktualnie jest uzależnione od sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz od wynikających sąd bieżących zarządzeń władz państwowych.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

 

Z uwagi na dalsze zaostrzenie przez władze państwowe Rzeczypospolitej Polskiej zakazu zgromadzeń, w tym również religijnych oraz - na kolejne ograniczenia swobody poruszania się po kraju, Msze Święte dla Wiernych, sprawowane w naszym Oratorium, zostały czasowo zawieszone.

 

O wszelkich zmianach w tym względzie będziemy informować na bieżąco.

 

Wiernych potrzebujących posługi sakramentalnej kapłana prosimy o indywidualny kontakt w tej sprawie z Ks. Rafałem Trytkiem ICR. Jednocześnie, także z racji trwającego Wielkiego Postu, zachęcamy do ściślejszego przestrzegania dyscypliny postnej, do gorliwszej modlitwy, zwłaszcza do rozważania Różańca Św, Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, a także - do wzbudzania aktów żalu doskonałego oraz do duchowego uczestnictwa w Ofierze Mszy Św.,  w tym za pośrednictwem transmisji dostępnych pod odnośnikami na naszej stronie.